Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘آزادی’

آه که آزادی چه نعمتیست …. آه که آزادی چه نعمتیست … اه که آزادی چه نعمتیست

دوستان راستش نای زیادی برای نوشتن ندارم … تنها چند نکته :

1 – اطلاعاتتان را sms ای رد و بدل نکنید که اگر خدای ناکرده گیر بیافتید در زندان همه را پیرینت گرفته و ترو تمیز میگذارند جلوی رویتان .

2 – تماسهای شب قبل و صبح روز 22 بهمن را که میخواهید با هم قرار بزارید رو از موبایلتون نگیرید …

3- مواظب باشید در زندان پرینت BST به من نشون دادند … یعنی تمام جاهائی که رفته بودم رو از روی آنتنی که تو محدودش بودم . من نمیدونستم این اطلاعات ثبت میشه .

4- عکسهاشون خیلی با کیفیته … حتما عینک افتابی بزنین و با ماسک یا شال صورتتون رو بپوشونین .. فقط به ماسک بسنده نکنین ….

دوستان سبز … تنها راسختر شدم که در راه آزادی و آزادگی باید جنگید و بها داد … 22 بهمن همه با هم بیشماران دیگری را رقم خواهیم زد

از تمام دوستانی که این مدت نگرانم شده بودند ممنونم

کاوه زنده است .. درفش برافراشته شد

Read Full Post »

مادران سبز

مادر جان … حقارت دشمنانت در مقابل بزرگی تو چشمانم را اشکبار تر از همیشه تاریخ کرده است . آه مادر جان ، آه مادر جان … میدانم که چقدر خسته ای ، چه غم سنگینی را به دوش میکشی که اینگونه چهره ات تکیده شده است . اما تو ای رستگارترین .. ای مادر شهید آزادی  … ای مادر دربند …. ای مادر ندا و سهراب و هر عزیز همیشه جاوید تاریخ  … که با شمعی در دست یاد عزیزانمان  را و راه آزادی را هر لحظه در یاد ها زنده نگاه داشتی  و هر شنبه با جسارت و شجاعت تمام فریاد زدی .. بدان که کوچکترین فرزندت … دستان پاک ترا میبوسد و هرگز اجازه نخواهد داد تا پاکی آرمانت به پلیدی فراموشی و یاس آلوده شود …. آه که تو چه بزرگواری و دشمنانت چه حقیر … آه خوشا به حالت مادر جان … آه خوشا به حالت مادر سبز من .

Read Full Post »

پیروزی زمانی حاصل میشود که فرد فرد افراد یک جامعه قبل از هر چیز بتوانند با درکی عمیق از هویت انسانی خود عنوان یک آزادیخواه و صلح دوست فارغ از هر مسئله ای که طی سالها آموزش و تلقین و نسل به نسل چرخیدن در ذهن و جانشان رسوخ کرده ، در یک کشمکش درونی پیروز شوند و نقاب جهل را هرچند که با چهره شان در آمیخته باشد و هر چند درآوردنش درناک باشد از چهره برکنند !

ساده تر و ملموستر برای ما این میشود که : هر گاه باور کردیم که ما ایرانی هستیم ، و رمضان و محرم از تقویم دلمان پاک شد و هرگاه عباس وابوالفضل و حسین و علی و محمد ذکرمان نبود ، روزیست که رنسانس ایران هم به پیروزی نزدیک میشود .

اشتباه نکنید ، این سخن به معنای اسلام ستیزی نیست ، اما نفی القای اجتماعی هر نوع دین است که متاسفانه در جامعه ما در زمانه حاضر اسلام قالب است .

وطن ما در طول تاریخ خود دو آئین میترائی را تجربه کرده است ، یکی دین زرتشت و دیگری اسلام ، در هر دو دین اورمزد و الله همان خدای آئین میترا یعنی » اله» هستند که با مقیاس و تعریف زمانی و مکانی گوناگون تعریف شده اند ، هر دو دین ، زمانی به قدرت مطلق حاکمیت تبدیل شده اند و انحطاط جامعه ما دقیقا از دل همین قدرت مطلق دینی آغاز شده است {توضیح بیشتر را در مجال دیگری بازگو میکنم}

حال نگاه موردی به عملکرد دین در باور اجتماعی ملتها و عدم تطابق آن با منطق :

1 – دین همواره در دل یک انحطاط عمیق غیر عقلانی شکل میگیرد و رشد میکند : برای مثال اسلام از دوران جاهلیت اعراب و اعمال شنیعشان که با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آمد (اما به باور سنتهای اجتماع ان روز اعراب بدیهی بود) یا در زمان استیلای قدرت نظامی روم و یا دوران فرعون ها وغیره .

2 – در چنین دورانهائی که دینها ظهور کرده اند ، باورهای مردمانی که تحت ظلم و ستم قرار داشته اند به حدی در انحطاط مطلق نگاه داشته شده بوده که به هیچ سلاح و منطقی غیر از یک باور قویتر امکان مبارزه با ان وجود نداشته است . برای مثال باور خدائی فرعون و …

3 – دینها برای استیلا بر جهل قبل از خود چنان پر و بال میگیرند و رشد میکنند و بالغ میشوند که در صورت پیروزی ( بسیار دینها بوجود امده اند و شکست خورده اند) به یک رکن از نظام مدنی جدید به وجود امده تبدیل میشوند . چه اگر این باور خدشه دار شود . جامعه متزلزل به وجود آمده به شدت دچار شکاف درونی میشود و به سرعت از هم میپاشد . برای همین هرچه بیشتر سعی میشود که دین و مشتقاتش به فضائی ورای قدرت و اراده انسان برای مثال خدا متصل شود تا این باور به افراد آن جامعه القا شود که مقاومت از نوع انسانی در برابر این هجمه معنوی (که معجونی متشکل از باورهای بعضا خیر خواهانه افرادی با هوش و با فراست ، باورهای جمع کثیری از جامعه پیروان و بخشی از قدرت افتصادی ، سیاسی و نظامی آن جامعه است) ، امکان پذیر نمیباشد .

4 – تمام تلاشهائی که دین برای بقاء خود میکند ، معمولا به سبب قدرتی بی حدی که در خلال بوجود آمدن و شکل گیریش پیدا کرده بعد از یک یا دو نسل منحط شده و در راستای امیال طیف جدید حاکمان به قدرت رسیده قرار میگیرد ، اینجاست که دین در ظاهر اصل و در باطن تبدیل به یک ابزار کنترل میشود ، معمولا آن خلاقیت اولیه که دین را در راستای نیازهای اجتماعی زمان قرار میداده به سبب ترس از تغییرو از دست دادن قدرت ، از بین می رود و کم کم بعد از گذشت زمان دین تبدیل به وصله ای ناجور و غده ای سرطانی میشود که در دل اجتماع سنگینی میکند .

5 – انحطاط دین به سبب قدرتی که در کنترل امیال و افکار عمومی از طریق القاء باور ماورایی بودن دارد به شدت و سرعت در جهت امیال و خواست حاکمان که معمولا در این زمان خود نیز به شدت انسانهائی گمگشته و دچار تضاد درونی بین خواستهای شخصی و اصول پایه ای دین مورد حمایتشان هستند ، پیش میرود . در این زمان عملا از دین صرفا یک نام و چند باور نظری اولیه که تفسیرهای جدیدی دارند و خیل عظیمی از باورها و سنتهای خرافی یا نزذیک به خرافه که به شدت حمایت و القاء میشوند ، باقی می ماند .

6 – این روند معمولا سالها ادامه می یابد و انحطاط هر روز بیشتر میشود . از آنجا که جوامع بشری ذاتا پویا هستند با گذشت قرون سکون دین در مقابل پویائی و نیازهای جدید جامعه بشدت پدیدار میشود و غیر منطقی مینماید و تبدیل به نوعی جهل و تحجر میگردد .

7 – اینجا زمانیست که یا یک دین جدید و مطابق با نیازهای جدید ظهور میکند ، یا جابجائی دین از مکانی به مکان دیگر صورت میگیرد و یا در صورتیکه ان جامعه خاص به حدی از دانائی و اگاهی و خرد جمعی رسیده باشد، راه کارهائی برای فردی کردن دین و حکومت از طریق عقل جمعی را جستجو میکند .

تاکید بنده همین نکته آخر است :

آیا جامعه ما به حدی از آگاهی و خرد رسیده است ، که دین گرا نباشد !؟

Read Full Post »

1 – اثبات جنایتهای انجام شده در وقایع بعد از انتخابات 22 خرداد منجمله تجاوز و هتک حرمت زندانیان و شهروندان با افشاگریها و پیگیریهای اعضا اپزوسیون و فشار داخلی و بین المللی بر دولت کودتا برای پاسخگوئی .

2 -تشکیل جلسه فوق العاده مجلس خبرگان با حمایت مردم و روحانیون برجسته برای استیضاح سید علی خامنه ای

3 -برکناری سید علی خامنه ای به عنوان مسبب و حامی اصلی کلیه وقایع اخیر

4 -از هم پاشیدن دولت و شالوده کودتاچیان و آغاز درگیری بین نیروهای ذوب شده در ولایت با مردم و نیروهای اپزوسیون

5 -حضور یکپارچه و سراسری مردم در کلیه شهرها و تصرف ساختمانها و مراکز دولتی و مجلس

6 -آزادی کلیه زندانیان سیاسی

7 -عدم دخالت و بی طرفی ارتش و نیروهای نظامی تحت امر ریاست مجلس خبرگان

8 – درگیری و آشوب وسیع داخلی بین نیروهای بسیج و سپاه

9 -تشکیل شورای ملی حکمیت و دولت موقت

10 -عقب نشینی استراتژیک روسیه و چین و عدم حمایت از دولت کودتا تحت فشار جامعه بین الملل

11 – تعقیب و دستگیری عوامل کودتا ، مسدود شدن حسابهای بانکی ، مرزهای زمینی و هوائی جهت جلوگیری از فرار کودتاچیان

12 -جشنهای سراسری پیروزی در تمام نقاط میهن

13 – برگزاری دادگاه بی طرف  با نظارت بین المللی کودتاچیان و اعضا و حامیان دولت کودتا

14 – اثبات جرائم کودتاچیان و ابعاد فاجعه انسانی و مجازات محکومین

15 -مصادره و انتقال اموال دارائیهای نامشروع کودتاچیان به خرانه کشور

16 -بازگشت بسیاری از هم میهنان خارج از کشور

17 -برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی و حکومت

18 -برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری

19 -عزم ملی و بسیج عمومی برای ایجاد کشوری آباد وآزاد

Read Full Post »

سلام ، من یک جوان ایرانی هستم ، نمیدانم در کشوری که شما اکنون این نامه را می خوانید ، جوان بودن چه حس و حالی و معنائی دارد . اما راستش در کشور من جوانی یعنی ترس و تحقیر . اینجا ما اینقدر میترسیم تا جسور شویم و جرات پیدا کنیم برای ساده ترین و پیش پا افتاده ترین مسائل و حقوق زندگیمان تلاشی کنیم . اینقدر تحت تاثیر آموزشهای غلط و جامعه سنتی با منطق و احساس ما بازی میشود که راه را گم میکنیم .  اینجا وقتی جوان هستی یعنی درگیری شدیدی بین احساس ، غرایز و منطقت و جامعه ، قانون و دین حاکم بر زندگیت بر قرار است . گاهی حس میکنم حتی احساس خوب داشتن هم گناه است ، اینجا تقریبا همه چیز گناه است ، هر چیزی هم که گناه نیست عرف نیست .

اینجا یک جوان در تمام شئونات زندگی دوگانگی و ریا میبیند . در حالیکه در جامعه ما ریا گناه است . اینجا کسب ثروت و مال اندوزی کار خوبی نیست ، اما تمام دعواها یک سرش به پول ختم میشود ، کسانی که قرار است از وطن ما و مردم ما دفاع کنند برای بالاکشیدن میلیاردها دلار پول که متعلق به ملت ماست به جان هم و به جان مردم افتاده اند . در جامعه ما دروغ گناه بزرگیست ، اما تلویزیون را که روشن کنید ، مجری برنامه در چشمان شما زل میزند و راست راست دروغ میگوید ، شخصی که خود را رئیس جمهور میداند حتی 2 را با 2 جمع میکند و میگوید میشود 5 و بعد تاکید میکند که همه باید راست گفتار باشند . اینجا همه خدا را عبادت میکنند ، حتی خیلی ها از بس خدا را عبادت میکنند ، جای عبادت خدا روی پیشانیشان میماند ، اما همین ها هر جرم و جنایت و گناهی را به نام خدا و دین و اسلام مرتکب میشوند و بعد تاکید میکنند که همین کارها گناه است و نباید در محضر خدا انجام شود و برای جلوگیری از انجامش چه کارها که نمیکنند .

اینجا پلیس که انواع و اقسام مختلفی هم دارد حق دارد اگر پوتین پایتان کنید یا موهایتان کمی از روسریتان بیرون آمد و کلا اگر از قیافه و ظاهر شما خوشش نیامد (یا شاید هم خوشش آمد) شما را بگیرد ،زندانیتان کند ، تا میتواند تحقیرتان کند و دست آخر با هزار لطف و بخشش و تعهد کتبی و غیره آزادتان کند .

اینجا هرکسی از مامور راهنمائی و رانندگی تا زور بگیر محل و ریش سفیدشهر و زن چادری بقال سر کوچه و برادر بسیجی ارزشی مسجد محل و نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حق دارند که اگر یک دختر و پسر جوان با هم بودند ،آنها را سوال پیچ کنند که چه نسبتی با هم دارند و اگر درست جواب ندهند دوباره تحقیر و زندان و بازداشت و توهین و فلاکت … مارا به جرم عشق میگیرند و خودشان در زندان به نام دین به ما تجاوز میکنند تا ادب شویم !

آری من یک جوان ایرانیم که تعداد روزهائی که در آن تحقیر نشده ام از تعداد انگشتان دستم کمتر است .

تنها یک سوال دارم ، نمیدانم شاید از بین شما یک آزاداندیش پیدا شود و به من بگوید که من با این اوضاع چطور پاک و آزاده زندگی کنم ؟

Read Full Post »

طاقت بیار …

پیروزی نزدیک است …

آزادی نزذیک است …

freedom

آزادی

Read Full Post »

استقلال ،آزادی ، جمهوری ایرانی

جنبش سبز زنده باد ، ایران پاینده باد .

مجلس فرمایشی ، تعطیل باید گردد

برادر شهیدم ، ایران و پس میگیرم

ای خواهر شهیدم ، وطن رو پس میگیرم

شعار هر ایرانی ، زنده باد آزادی

نماد تغییر نمی خوایم ، محمود ملعون نمیخوایم ، رهبر قاتل نمیخوایم ، مجلس ترسو نمی خوایم

ای ملت آزاده ، آماده ایم ، آماده

نه شاه خوبه نه رهبر،هر دو ميشن دردسر

رهبر خونخوار آواره گردي،خاک وطن راويرانه کردي،کشتی جوانان وطن آه و وا ويلا،کردی هزاران در کفن آه و وا ويلا،مرگ بر تو مرگ بر تو …

سهراب ما نمرده، ولایته كه مرده

ندای ما زنده است ، رهبر این ملت است

نداييم، سهرابيم، ما همه يك صداييم

ما همه با هم هستیم ، خواهان تغییر هستیم

ایرانی میمیرد ، ذلت نمی پذیرد

مرگ بر دیکتاتور

Read Full Post »

Let’s Go Iranian on Something

انگلیسیها «ایرانی شدن» را به معنای مبارزه برای دموکراسی بکار میبرند … بطور مثال به یکدیگر میگویند … ایرانی شدی .. یعنی نسبت به چیزی اعتراض داری و بصورت مسالمت آمیز برای آن مبارزه میکنی … من به تمام هموطنان عزیزم که در کمتر از 2 ماه با شجاعت ، ایثار و از خودگذشتی هایشان تصویر یک ایرانی را از یک انسان متحجر جنگ طلب رادیکال  به نمادی برای مبارزه با خشونت و جهل در جهان تبدیل کردند درود می فرستم . سبز باشید و ایرانی بمانید // منبع خبر VOA //

Read Full Post »

همممون یادمون هست که 30 خرداد دیدیم که نیروهای گارد  تمام ورودیها به خیابان ازادی رو مسدود کرده بودند، و سعی میکردند که مردم رو از تمام خیابونها عقب برونند ، اگه خاطرتون باشه سیاستشون این بود که مردم و پخش کنن تو کوچه ها و از سرازیر شدن جمعیت جلوگیری کنن که موفقم بودن با اینکه اعلام شده جمعیت روز شنیه از دوشنبه قبلشم بیشتر بود اما چون مردم رو تو کوچه ها و خیابونای اطراف پراکنده کردند ، کمتر کسی متوجه حضور میلیونی مردم شد .

نیروهای بسیج و لباس شخصی هم عمدتا با حمله به جمع های کوچیک و تیکه پاره شده و تیر اندازی و کشتار مردم رو میترسوندند یا اسیر میکردن.

حالا ما این همه داریم برنامه ریزی میکنیم واسه روز 18 تیر ، اما هیج کس نمیدونی که باید چیکار کنه ، چیزی که مسلمه اینه که کسی مثلا آقای موسوی یا کسه دیگه بخاطر تبعاتش نمیتونه رهبری تظاهرات رو بدست بگیره.

پس ما باید خودمون اتاق فکر تشکیل بدیم و مشخص کنیم که 18 تیر چکار میخوایم بکنیم :

من اینارو پیشنهاد میدم ، لطفا تو کامنتای همین لینک  هر موردی به ذهنتون میرسه بگین تا جمع بندی کنیم (اتاق فکر) :

1 – بیانه و چیزهای که میخوایم رو آماده کنیم که به عنوان قطع نامه قرائت بشه

2 – راهای مبارزه با ترفندهای نیروهای گارد و لباس شخصی ها : اینجوری نشه بیایم فقط کتک بخوریم ، یه سریم بگیرن و باقی قضایا … به هر حال باید پیشنهاداتی برای عبور از سد گارد باشه وگرنه کشتار شنبه تکرار میشه

3 – پلاکاردها و شعارها رو هماهنگ کنیم ، مثلا دوشنبه ملت خیلیا خبر نداشتن که باید ساکت باشن و تازه اونجا میفهمیدن

4 – واسه همه دقیقا تفهیم بشه که تظاهرات 18 تیر هدفش چیه ، چه کارائی باید کرد ، چه کارهائی رو نباید انجام داد . یکی نگه مسالمت امیز راه بریم اونیکی داد بزنه بریم صدا و سیما رو تسخیر کنیم … !

/لطفا این اتاق فکر رو جدی بگیرین تا به یه نتیجه ای برسیم و اتحاد و برادریمون قویتر بشه/

Read Full Post »