Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اتحاد’

خرد که نباشد ، عقل که کمیاب باشد ، شعور که عنصر گم شده باشد … آنوقت میرسیم به طرح جدید کودتاچیان در تاسیس «جنبش سبز علوی» برای ایجاد اختلاف در صفوف مردم سبز ایران …. ممنون دستشان درد نکند که در حد اردک هم (مانند رهبرشان) شعور ندارند ، دوستان مجوز برای حضور با هرگونه نماد سبز رنگ در خیابانها در اعیاد گوناگون صادر شد .. انواع و اقسام تی شرت ، پیرهن ، دستبند و شال آزاد و بلا مانع است . اینها همانطور که هنوز فکر میکنند ، که جنبش سبز از جائی هدایت میشود و هر روز دنیال رهبرانش میگردند ، هنوز هم فکر میکنند تبلیغات مسخرشان در صدا و شیمای میلی مسخره شان با وارونه جلوه دادن حضور سبز مردم و مصادره حضور میلیونی  به نفع خودشان ، کار ساز است … ابله همه را به کیش خود پندارد . از بس خود را به کوری و کری زده اند تا واقعیت را نبینند فکر میکنند … همه کور و کرند … خواهیم دید ، شما همچنان بگوئید شب است ، ما داریم طلیعه نور را میبینیم ….

Read Full Post »

چند ماهیست که خیزشی  در ایرانمان صورت گرفته که بی هیچ شک و تردیدی بنای ظلم و فساد و جهل را از آسمان و زمین این سرزمین کهن بر خواهد چید .

از متعالی ترین نکاتی که در این جنبش به چشم می خورد ، همدلی و همراهی و یکرنگی کسانی در کنار یکدیگر است که شاید در سیاست و مذهب و نژاد و اندیشه و سن هیچ سنخیتی با هم نداشته باشند و چه هر کدام در مواردی بر تعصب و منطق و اندیشه و جهت خود در مقابل دیگری بسیار پافشاری کنند … اما در میدان عمل .. در کارزار حادته چون حلقه های زنجیر قلبهایشان برای یکدیگر میتپد ، همه یکرنگ میشوند و چنان صحنه های زیبا ، عمیق و باشکوهی را خلق میکنند که هر روان  پاکی را سیراب و هرچشم نازک دلی را پر اشک میسازد .

اینجاست که این گفته :

من دشمن تو و عقاید تو هستم اما حاضرم به خاطر آزادی تو در بیان عقیده ات جانم را فدا کنم

به شیوا ترین شکل ممکن تفسیر میشود و اینجاست که سبز بودنمان جهانی را خیره میسازد.

باری عزیزان همراه و همدرد …. چه هم عقیده و چه دشمن عقیده من .. دستهایتان را میبوسم ، نای گلویتان را زمزمه ذهنم میسازم و در راه آزادیتان ، در راه عقیده تان .. هرچه  دارم فدا میکنم .

///کاوه اهنگر///

Read Full Post »

در حالی که دولت و نظام جمهوری اسلامی همچنان بخش عظیمی از کشورهای دنیا را دشمن خود میداند ، عظمت و والائی جنبش سبز ملت ایران تنها در کمتر از چند هفته تمام دنیا از سیاستمداران درجه یک تا طراحان مد ، هنرمندان و مردمان عادی  را تحت تاثیر قرار داده و با خود متحد کرده است . ملت عزیز ایران پس از سالها ترویج خشونت و قوانین ارتجاعی از طریق آموزش و پرورش ، صدا و سیما و سایر رسانه های رادیکال نشان داده اند که خون بزرگانی چون کوروش کبیر و فریدون در رگهایشان جریان دارد .. دست مریزاد

poster-green-scroll-web

Read Full Post »