Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘اعتماد ملی’

بنده وقتی کودک بودم ، چقدر ابله بودم ! یادم می آید این صدا وسیمای بیچاره نازنین هی کارتون «مرغ تخم طلا» را برای ما نمایش میداد ، اما ما که از همان دوران کودکی تا الان به راه راست هدایت نشده بودیم و هنوز هم نشده ایم ، همش فکر میکردیم این چیزها دروغ و افسانه است و باورشان نمیکردیم . اما اکنون که این آفای مرتضوی را میبینم ، ایمان اوردم که این مسائل واقعیت است و ما چقدر کوته فکر بودیم که باورمان نمیشد . ایشان به هر چیزی اشاره میکنند ، حتی دست هم نزنند کیمیا میشود . مانند طلا ارزشمند میشود ، محبوب میشود ، برای مثال همین روزنامه «اعتماد ملی» تا دیروز والده بنده اصلا نمیدانست روزنامه ای به نام اعتماد ملی هم وجود دارد … اما امروز از صبح بنده را کچل فرموده اند تا بروم و یک عدد روزنامه اعتماد ملی برایشان تهیه کنم . اصلا هم در کتشان نمیرود که بابا این روزنامه امروز منتشر نشده است …

عجب ! حالا که فهمیدم این آقای مرتضوی چه اعجوبه ایست ، خیلی دلم می خواهد که بنده هم برای خودم یک عدد «آقای مرتضوی» داشته باشم ، تا در اتاقم بگزارم که هر روز صبح مرا توقیف کند ، تا من هم هر روز بیشتر از گذشته محبوب و معروف شوم . لطفا اگر کسی سراغ دارد که چطور میشود یکی تهیه کرد به بنده هم اطلاع دهد ، ممنون .

Read Full Post »

با توجه به برخوردهای سلیقه ای و خارج از چارچوب نیروهای امنیتی و انتظامی و انکار این نوع برخورد بنده پیشنهاداتی برای رسوائی هر چه بیشتر این اعمال دارم :

1 – برای روز شنبه ساعت 4 از طرف روزنامه اعتماد ملی با نیروهای انتظامی تماس گرفته شود و این تماس به صورت صوتی و تصویری ضبط شود و طی آن اعلام شود که دفتر روزنامه مورد تهدید واقع شده و به حضور نیروی انتظامی جهت حفظ امنیت نیاز است !

2 – هم درون دفتر دوربین مخفی و میکروفن کار گذاشته شود و هم پرده ها را کنار زده و پنجره ها را باز کنند تا اگر خدای نکرده تعرضی صورت گرفت ، هم از داخل و هم از خارج از ساختمان فیلمبرداری و مستند شود .

3 – کسانی که دفاتر کار یا منازلشان به محل روزنامه اشراف دارد تا میتونند گزارش و فیلم تهیه کنند .

4 – همین موارد غیر از مورد 1 برای تجمع روز دوشنبه نیز انجام شود .

به این طریق و با ادیت تصاویر و صداها و گزارشات میتوان جنایات بیشتری از دولت کودتا و طرفدارانشان را عیان ساخت .

هر دو تجمع یا بدون مجوزند یا با مجوز ، دلیلی ندارد که مثلا موافقین مجوز بگیرند و مخالفین نتوانند یا موافقین به مجوز نیاز نداشته باشند اما مخالفین داشته باشند . در صورن برخورد گزینشی به راحتی قابل اثبات است .

جمع آوری آمار و گزارشات بسیار مهم است برای مثال ، تعداد نیروهای نظامی و امنیتی ، نوع برخورد و غیره .

Read Full Post »