Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘امید’

ابتدا پرسیدیم ، رای ما کجاست ؟ هیچ کس به ما توجه نکرد …

باز هم پرسیدیم ، رای ما کجاست ؟ تنها به ما خندیدند و خس و خاشاکمان خواندند …

دوباره پرسیدیم ، رای ما کجاست ؟ این بار بر ما هجوم آوردند ، زدند ، کشتند ، دریدند ، بردند و در بند کردند …

و ما همچنان رساتر از همیشه می پرسیم ، رای ما کجاست ؟؟؟

Read Full Post »

با امید پیروز میشویم …

جنبش سبز زنده است

بگراند جنبش سبز

بگراند جنبش سبز

اندازه کامل جهت دانلود

Read Full Post »

آقای موسوی … لطفا یک لحظه هم تردید نکنید که ما مردمان سبز آریائی این سرزمین کهن شما را رئیس جمهور ایران عزیز خواهیم کرد … اما نه رئیس جمهوری فرمایشی و مجیز گوی رهبری قاتل ، بلکه رئیس جمهوری برآمده از خواست میلیونها مرد و زن سبز این سرزمین . آقای رئیس جمهور  تنها چند خواهش از شما دارم .. میدانم که به گوش شما خواهد رسید مرا ببخشید که خودمانی میگویم .تنها از این جهت است که شما را سبز میدانم :

1 – موسوی جان نکند وقتی رئیس جمهور شدی ، همان که امام گفت را بگوئی ها … اسلام را بر ایران ترجیح ندهی ها … نگوئی هدف حفظ اسلام است .

2 – موسوی جان ، محافظه کاریهای اکنونت کاملا قابل درک و قابل احترام است ، اما نکند وقتی رئیس جمهور شدی .. محافظه کاری پیشه کنی … 100 ها برابر همین مردمی که امروز از هر طریق این جنبش را حمایت میکنند ..بعد از پیروزی در میدان خواهند بود تا تمام انچه در این 30 سال ویران شده را دست در دست آباد کنیم ، اصلاح کنیم .. راه خطا را دوباره نروی عزیز تر جان

3 – نکند خود را مقام دوم این کشور بدانی ها … که این ملت سبز هیچ نیازی به رهبری وقیح ندارد . هرکس معتقد است مشروعیتش را از مردم نمیگیرد در سرزمین این ملت جائی ندارد … نکند زیر بار ولایت نا اهل بروی پدر بزرگوار

4 – میدانم بسیاری از این ملت مسلمانند … اما موسوی جان یادت نرود که این کشور لائیک دارد، مسیحی دارد، زرتشتی دارد ، یهودی دارد ، همجنسگرا دارد ، ترک و کرد و بلوچ و سیاه و سفید دارد …. پدر بزرگوار فراموش نکنی همه اینها سبز هستند ها .

رئیس جمهور عزیز ، جسارت این فرزندت را ببخش … اما نکند خون ندا و سهراب و صدها شهید این جنبش سبز در جوی همان انقلاب اسلامی برود ها …. آرام و قرار ندارم تا آنروز اگر از شهدا نبودم .. عزت ایرانم را و عزت ایرانیانم را در کنار تو بزرگوار ببینم ….ایرانی که اسلام هم بخشی از آن است نه همه آن . ایرانی که بی دین و دیندار در کنار هم با صلح و آرامش به والا ترین شکل ممکن  در آن زندگی کنند .

فرزند کوچک سرزمین سبزمان ایران

کاوه اهنگر

Read Full Post »

برای که ترس حکایت میکنی !؟

اگر برای من است ، من آن زمان که سینه خواهرم سوخت ، گلوی برادرم شکافت ، خود بارها مرده ام .

و توای ابله مرد، بدان که من عدوی تو نیستم ، من انکار توام …

سبز خواهم ماند

سبز خواهم ماند

Read Full Post »

ما «سند انكار» قدرت شمائيم! زنده ياد احمد شاملو در شعري گفته بود:« ابله مردا! من عدوي تو نيستم، من انكار توام!»

بعد از چهل روز «زندگي مخفي» و خانه بدوشي در شهرهاي ايران و گريختن از دام مأموران نائب خودخوانده امام زمان، امروز من به دستگاه امنيتي و وحشي اين نظام كودتايي مي گويم: «من و خانواده ام،هم دشمن و عدوي شما هستيم و هم سند انكار قدرت پوشالي شمائيم! شما با تمام يد و بيضا و تجهيزات اطلاعاتي روسي و چيني خود، عرضه نداشتيد و عرضه نداريد همه صداها را خاموش كنيد! همين «باقي بودن» ما در سرزمين ايران و همين سرگرداني و استيصال مأموران امنيتي نظام كودتايي شما از «عجز» از يافتن و خفه كردن صداي ما، نشان از پوشالي بودن قدرت امنيتي اين نظام مستكبر و غير اسلامي به رهبري آقاي خامنه اي دارد. تداوم حضور ما سند انكار قدرت امنيتي شماست! شما فقط قادر به دستگيري شبانه و غافلگيرانه بهترين فرزندان ملت هستيد و قدرت ديگري جز شكنجه اسيران و زندانياني كه ناجوانمردانه و فله اي دستگير مي كنيد،نداريد. وگرنه چهل روز براي يافتن صداي ما بي چاره و مستأصل نمي شديد. ما و ساير مبارزان مخفي و مردم عادي، هركدام به طريقي ثابت كرده ايم شما هيچ قدرتي نداريد و نبايد از قدرت پوشالي تان ترسيد تا فروپاشي تان فرا برسد

چهل روز است به لطف خيانت شركت «واجب التحريم نوكيا»، منزل ما هم مانند مكان حضور و زندگي صدها تن ديگر از فعالان، بوسيله تماسهاي مشكوك و رديابي مكان،شناسائي شده و دوستان زيادي دستگير شدند تا كودتاچيان، پيشاپيش صداي اعتراضهاي ملت را خفه كنند. 23 خرداد ما به محض دريافت يك تماس مشكوك و احساس احتمال خطر، خانوادگي منزل را ترك كرديم و بعدا» از مراجعه پي در پي مأموران و بعدا» از «تصرف و تجسس منزل» مطلع شديم. حالا چهل روز است كه مأموران امنيتي كودتاچيان،به تمام حيله ها براي به دام انداختن و خفه كردن اين قلم و اين صدا متوسل شده اند، اما به لطف خدا،هر بار فقط ناتواني و بي عرضگي شان را اثبات كرده اند و هنوز در حسرت يافتن و خفه كردن صداي امثال ماهائي هستند كه در سرزمين تحت سيطره آنها باقي مانده ايم و همچنان تيغي در گلوي رهبر و دولت نامشروعش هستيم و در داخل سرزميني كه آنها ادعاي كنترلش را دارند،همچنان «پژواك» داريم.

صداي حق طلبانه ما پژواك دارد چون اين ديگر «صداي من» نيست،«صداي ماست»! صداي يك ملت هوشيار است كه گاه از چشم معصوم «ندا» ديده و شنيده مي شود و گاهي از چهره معصوم «سهراب» و گاهي از خلال كلمات من يا مادر سهراب يا ساير حق خواهان بيرون ميزند. صداي ملتي است كه گاهي از كلام مخملباف و سازگارا و گنجي بيان مي شود و گاهي در ترانه هاي داريوش و ابي و گوگوش شنيده مي شود و گاهي از زبان منتظري و بيات و سروش گفته مي شود.

هركدام از ما، حالا هم «رهبر» و هم «سرباز» اين جنبش سبز شده ايم.«ما» شده ايم و اقيانوسي هستيم كه از قطره هاي همه ما شكل گرفته و بساط ظلم را درهم مي شكنيم.

حالا هر قطره اي چون من و تو، يك درياست چون با درياست. چون با هميم. حالا قدرت هر كدام از «ما» كه تبديل به يك «ملت واحد» شده ايم،آنچنان بالاست كه كودتاچيان و رهبران نامشروع نظام را به وحشت انداخته ايم! چهل روز است آنها بخشي از مأموران خونريزشان را ديوانه وار بدنبال يافتن ما گمارده اند و آنها «دهانها را مي بويند» تا ما را بيابند ولي بيش از قبل،سردرگم و مستأصل شده اند! به آنان مي گويم اگرچه وحشيگري و شكنجه زندانيان بيگناه،جوهره «مرام غير انساني» و خوي شيطاني شماست،اما حتي آن اسيران و شهيدان با همه مظلوميتشان،«سند انكار قدرت» شما هستند. اگر بزنيد، اگر بكشيد، آنان و همگي ما،نشانه وحشت و استيصال و سند انكار موجوديت و قدرت دروغين شمائيم! حالا بايد فهميده باشيد همه «ما» سند انكار و تحقير شمائيم و اين «شروع پايان» حاكميت نامشروع و جائرانه شماست! افسوس كه نفهميدن واقعيت، خصلت ديكتاتورهاست و شما كه در ناجوانمردي و جنايت «end» و آخر ديكتاتورهاي عالم هستيد، حتما» در فهم واقعيت هم روي پينوشه و صدام را سفيد خواهيد كرد و فرارسيدن زمان سرنگوني قطعي تان را باور نكرده ايد!

تك تك ما ايرانيان سند انكار موجوديت و مشروعيت شمائيم، «سبزيم» و سياهي جنايات شما را با جوانه هاي سبزمان مي شوئيم و كشور عزيزمان را از سياهي وجود شما پاك مي كنيم! حتي اگر امروز هم مرا بگيريد و بكشيد، اين يادتان باشد كه چهل روز نتوانستيد و عاجز بوديد و عاجز هستيد. و يادتان باشد ما سند ناتواني و سند انكار قدرت پوشالي و نامشروع شمائيم!

بابك داد.5مرداد.

ايران «خواهشي از همه هموطنان»: اين نوشته و «سند عجز نظام كودتايي» را براي همه هموطنان داخل و خارج بفرستيد و ايميل و منتشر و «ترجمه» كنيد. غلبه بر وحشت از كودتاچيان و تداوم اعتراضات مردمي، جنبش سبزمان را به سرعت به پيروزي مي رساند. بين شروع و پايان انقلاب 57 فقط «صد روز» گذشت و ما در «چهل و دومين روز» جنبش سبزمان هستيم و نبايد اجازه دهيم خونهاي پاك فرزندانمان پايمال شوند. بايد ساير مردم و ملتهاي دنيا بدانند قدرت پوشالي نظام كودتايي و حاكميت نامشروع آنها، چنان ضعيف و عاجز و ناتوان شده كه چهل روز بعد از «تصرف منزل يك منتقد» و رديابي مكرر او، همچنان در خاموش كردن اين صدا كه انعكاس صداي مردم معترض است، «ناتوان و عاجز» مانده اند. اين «سند ناتواني و عجز كودتاچيان» را به همه نشان دهيد تا سرنگوني شان سرعت گيرد و ايرانيان از قدرت پوشالي اين دژخيمان نهراسند و ميهن مان را از آنان پس بگيرند.كافي است همت كنيم.ما پيروزيم زيرا حق با ماست.

درد بر بابک داد بزرگوار که اینچنین شیوا بین کرد درد دل هر ایرانی دردمندی را … این چنین خواری دشمن را عیان کرد و اینچنین عظمت اتحادمان را به رخشان کشید.

سبز باشید و ایرانی

Read Full Post »