Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘ایرانی شدن’

Let’s Go Iranian on Something

انگلیسیها «ایرانی شدن» را به معنای مبارزه برای دموکراسی بکار میبرند … بطور مثال به یکدیگر میگویند … ایرانی شدی .. یعنی نسبت به چیزی اعتراض داری و بصورت مسالمت آمیز برای آن مبارزه میکنی … من به تمام هموطنان عزیزم که در کمتر از 2 ماه با شجاعت ، ایثار و از خودگذشتی هایشان تصویر یک ایرانی را از یک انسان متحجر جنگ طلب رادیکال  به نمادی برای مبارزه با خشونت و جهل در جهان تبدیل کردند درود می فرستم . سبز باشید و ایرانی بمانید // منبع خبر VOA //

Read Full Post »