Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘ایرانی’

نمیدانم  چرا ، ما که هردو در یک آب و خاک زندگی میکنیم ، چگونه این اندازه از هم دوریم ، با هم غریبیم ، باور کن هرچقدر تلاش میکنم نمیتوانم ذره ای ترا درک کنم ، کمک کن ، این فاصله هردومان را نابود مبکند ، وطنمان را نابود مبکند .

یادت هست قرارمان این نبود ، روز اول قرار بود یک دل و همصدا شویم … اما اکنون تو غریب تر از هر غریبه ای … باور کن ناخواسته از تو بیشتر از تمام جنایتکاران جهان میترسم …. توئی که روزگاری همدلم بودی، هموطنم بودی ، همرزمم بودی ، همکلاسیم بودی ، همبازیم بودی … تورا به خدا بگو چه شده !؟

برادر جان ، ما که هردو طعم ظلم را یکبار چشیده ایم، دهه 50 را میگویم  . چگونه آن زمان تفسیرمان از ظلم هردو یکسان بود … چه شده که امروز من زیر بار ظلم کمر خم کرده ام و تو حتی نشانه ای از آن نمیبینی …. ترا به عزیزت قسم بگو تا بدانم … ما همصدا بودیم …. چه شده !؟ که امروز در برابرم ایستاده ای …. من کی ، کجا و چگونه دشمن شدم ؟

نمیدانم ، تو بگو ، این کسانی که امروز به هر طریق در زندانند ، دست آخر هموطنان ما که هستند … چگونه من از شنیدن شرح حالشان خون گریه میکنم و تو زندان بانشان شده ای ، بگو برادر ، بگو دلم آشوب است …

چگونه عدالتی است که این همه مردند ، کشته شدند … هیچ نشد . اما محسن روح الامینی که فوت کرد ، این همه تحول ، این همه بلوا …. محسن هم عزیز بود اما مگر خونش رنگین تر از دیگران بود ؟ معیار عدلت چیست که من نمیفهمم ؟

یار دبستانی ، من هرچه جستجو کردم دلیل را نیافتم ، به جان عزیزت ، در خلوت خودت ، دور از های و هوی زندگی برایم نجوا کن که چه شده ! شاید هنوز نجواهایت آشنا باشد …

Read Full Post »

Let’s Go Iranian on Something

انگلیسیها «ایرانی شدن» را به معنای مبارزه برای دموکراسی بکار میبرند … بطور مثال به یکدیگر میگویند … ایرانی شدی .. یعنی نسبت به چیزی اعتراض داری و بصورت مسالمت آمیز برای آن مبارزه میکنی … من به تمام هموطنان عزیزم که در کمتر از 2 ماه با شجاعت ، ایثار و از خودگذشتی هایشان تصویر یک ایرانی را از یک انسان متحجر جنگ طلب رادیکال  به نمادی برای مبارزه با خشونت و جهل در جهان تبدیل کردند درود می فرستم . سبز باشید و ایرانی بمانید // منبع خبر VOA //

Read Full Post »