Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘ایران’

سپاه پاسداران ایران اسلامی طی بیانیه اعلام کرد، در راستای گسترش همکاریهای دوجانبه با کشورهای دوست و برادر این نهاد اقدام به پرورش تعدادی بسیجی در کشور هم پیمان کره جنوبی کرده است . این بسیجیان جان بر کف که قرار است به زودی جهت انجام رزمایش مشترک با همتایان ایرانی وارد قرارگاه ثارالله شوند در حال یادگیری شعارهای مشترک به زبان فارسی منجمله : مرگ بر ضد ولایت فقیه و کمونیست …. و سایر شعارهای همسان سازی شده و همچنین در حال یادگیری مفاهیمی منجمله ، خدا ، دین و مذهب هستند. یکی از سرداران سپاه اعلام کرد این برنامه به خوبی و طی برنامه ریزی انجام شده پیش میرود و تنها مشکل بوجود امده ختنه نشدن برادران بسیجی کره ایست که انشا اله طبق هماهنگی های صورت گرفته با اصغر قصاب این مشکل نیز به زودی حل میشود . قرار است برنامه مشابه ای برای خواهران رقاصه ونزوئلائی نیز اجرا شود تا ضمن ارتقا فرهنگی این خواهران گرامی ، برادر سپاهی و بسیجی کشور عزیزمان نیز از اجر دنیوی و اخروی این کار بهره لازم و کافی ببرند … انشااله .

Read Full Post »

گاهی که به اتفاق پاره ای آمار که هرگز منتشر نمیشوند به دستم میرسد ، تنم از تصور آینده ای که در انتظار این سرزمین است میلرزد . نمیدانم گریه کنم ، فریاد بزنم  … به کجا پناه ببرم از این همه نابسامانی و جهل .

بله 82% جوانان 21 تا 30 ساله ایران ، آینده سازان این مملکت ، دچار آسیبهای شدید روحی و جسمی ناشی از عدم برقراری روابط زناشوئی هستند .

به زبان خودمان ، لطفا ناراحت نشوید ، 82% جوانان دختر و پسر کشورمان  ماهها و یا سالها سکس ندارند ، دچار اختلالات هورمونی هستند ، افسرده و عصبی هستند در یک کلام کف کرده اند .

دین میگوید یا ازدواج کنید یا تقیه کنید . خب ازدواج که به هزار دلیل امکانش میسر نیست … چقدر تقیه !!!؟؟؟

روزه هم که میگیرند ، بلاخره افطار میکنند . اگر روزه دار روزه اش به دو روز برسد بیحال میشود ، به سه روز برسد دیگر جز غذا به هیچ چیز فکر نمیکند … خودتان که میدانید چه میگویم !

همه اینها به کنار هر روز هم یک طرح تازه باب میکنند تا همین ارتباطات اندک دختران و پسران را هم از بین ببرند . امروز پارکها را جدا میکنند، فردا دانشگاهها حتما بعدش ادارات هم زنانه مردانه میشوند .

سرتان را درد نیاورم ، همه میدانید من چه میگویم ، به هر حال اگر ازدواج نکرده اید ، خیلی بیشتر احتمال دارد تا جزء آن 82% باشید تا 18% بقیه ..

فقط یک مثال بزنم و زحمت کم کنم :

اگر یک بچه گربه و یک جوجه را کنار هم بزرگ کنید ، بالغ که شدند جناب آقای گربه هیچگاه خانم مرغ رو نوش جان نمیکنه … میشه یه شب تا صبح با خیال راحت بزاری پیش هم باشن ، آب از آب تکون نمیخوره .. حاله دیگه از حیاشه چیشه سمت گوشت نمیره در دیزیم بازه … نمیدونم  ! .. اما همینارو جدا جدا بزرگ کن .. گربه هه کنار دست خودت میخواد مرغ رو بخوره .. حالا دیگه وای به موقع تنهایی …

خدا آخر عاقبت همه رو بخیر کنه

Read Full Post »

فیلم زیبای تبلیغاتی 16 آذر ، روز دانشجو

Read Full Post »

آقای رهبر ! میبینی ، همین الان هم ما وطنمان را از تو پس گرفته ایم … تنها نصیب تو از ایران دخمه ایست به نام بیت که درآن عده ای انسان وقیح چهره ، امل و عقب مانده  از صبح تا شب مجیزت را میگویند . فکر نمیکنم حتی جرات داشته باشی از دخمه معروفت بیرون بیائی …. لیاقت تو همان ریش و پشم هائیست که از صبح تا شب میبینی . میدانی  برادر ، کسانی که مانند تو دجار تکبر و خود بزرگبینی میشوند ، همه همین طورند . تنها نصیبشان از دنیا ترس و وحشت و دیوارهای یک اتاق است . از عقل و انصاف و شعور و عدالت که نصیب نداری … باز جرات میکردی با مردم روبرو میشدی ، برای شجاعتت یک احترامی قائل میشدیم … راستش در حال حاضر با اردک هم قابل مقایسه نیستی !

Read Full Post »

هــمــانا که آمــد شــما را خبـــــر / که مــــا را چه آمد ز اخـــــــتر به ســـر

از این مار خوار اهریمن چهـــرگان / ز دانایی و شــــــــرم بــــی بهرگـــــان

نه گنج و نه نام و نه تخت و نـــژاد / همی داد خواهند گیتـــــــی به بــــاد

از این زاغ ســاران بی آب و رنــگ / نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ

هم آتـــــش بــمردی به آتشـــکده / شــــدی تیره نوروز و جــــــشن سده

نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر / ز اخــــــتر هـــــمه تــــازیان راست بر

برنــجـــد یکی دیــــگـری برخــــورد / بــــداد و بــــبـــخش هـــــــمی ننگرد

پیاده شود مـردم جـــنگ جــــــوی / سوار آنک لاف آرد و گفـت و گـــــــوی

شود خار هر کـس که بد ارجــمند / فرومـــــایـــه را بــخـــت گــــــــردد بلند

کشاورز جنگی شـود بـــی هــنــر / نــــژاد و بـــــــزرگی نـــــــیـــــاید به بر

ربــایــد هـمی این از آن آن از این / ز نـــفـــریــــن نــــدانــنـــــــد باز آفرین

هــمــه گنــج ها زیر دامــن نــهنـد / بـــمیــــرند و کوشش به دشمن نهند

زیان کسان از پـــی سـود خویش / بــــجــویــنـــد و دیــن انــدر آرند پیش

بــریــزند خــون از پــی خواســتــه / شــود روزگــار مــهــان کـــــــــــاسته

ز شیـر شـتر خـوردن و سـوسـمار / عــــرب را به جــایی رسیدسـت کار

که تـــــاج کیــــانــــــی کـــنـــد آرزو / تــفــو بــر تــو ای چــرخ گـــردون تفو

همه بوم ایـران تو ویـــران شــمـــر / کــنام پـلــنگان و شــیــران شــمــر

پـــــر از درد دیـــــــدم دل پارســـــا / که اندر جـــهــان دیـــو بــد پادشـــاه

نــــمانــیــم کـیـن بوم ویــران کنند / هــمــی غــارت از شــهـر ایران کنند

نـــــخوانـنـد بر ما کــــسـی آفــرین / چـــو ویـــران بود بوم ایـــران زمـــین

دریغ است ایران که ویـــران شـــود / کـــنــام پــلنــگان و شــیران شـــود

همه سربه سر تن به کشتن دهیم / از آن به که ایران به دشمن دهیم

چو ایـــران مبـــــاشد تــــن من مباد / در این مرز و بوم زنده یک تن مباد…

توضیح : یکی از دوستان در کامنتها این شعر رو گذاشته بودند که چون درد دله امروز مارا به شیواترین نحو ممکن بیان میکند ، من در یک مطب جدا مجددا نوشتم .

Read Full Post »

آقای موسوی … لطفا یک لحظه هم تردید نکنید که ما مردمان سبز آریائی این سرزمین کهن شما را رئیس جمهور ایران عزیز خواهیم کرد … اما نه رئیس جمهوری فرمایشی و مجیز گوی رهبری قاتل ، بلکه رئیس جمهوری برآمده از خواست میلیونها مرد و زن سبز این سرزمین . آقای رئیس جمهور  تنها چند خواهش از شما دارم .. میدانم که به گوش شما خواهد رسید مرا ببخشید که خودمانی میگویم .تنها از این جهت است که شما را سبز میدانم :

1 – موسوی جان نکند وقتی رئیس جمهور شدی ، همان که امام گفت را بگوئی ها … اسلام را بر ایران ترجیح ندهی ها … نگوئی هدف حفظ اسلام است .

2 – موسوی جان ، محافظه کاریهای اکنونت کاملا قابل درک و قابل احترام است ، اما نکند وقتی رئیس جمهور شدی .. محافظه کاری پیشه کنی … 100 ها برابر همین مردمی که امروز از هر طریق این جنبش را حمایت میکنند ..بعد از پیروزی در میدان خواهند بود تا تمام انچه در این 30 سال ویران شده را دست در دست آباد کنیم ، اصلاح کنیم .. راه خطا را دوباره نروی عزیز تر جان

3 – نکند خود را مقام دوم این کشور بدانی ها … که این ملت سبز هیچ نیازی به رهبری وقیح ندارد . هرکس معتقد است مشروعیتش را از مردم نمیگیرد در سرزمین این ملت جائی ندارد … نکند زیر بار ولایت نا اهل بروی پدر بزرگوار

4 – میدانم بسیاری از این ملت مسلمانند … اما موسوی جان یادت نرود که این کشور لائیک دارد، مسیحی دارد، زرتشتی دارد ، یهودی دارد ، همجنسگرا دارد ، ترک و کرد و بلوچ و سیاه و سفید دارد …. پدر بزرگوار فراموش نکنی همه اینها سبز هستند ها .

رئیس جمهور عزیز ، جسارت این فرزندت را ببخش … اما نکند خون ندا و سهراب و صدها شهید این جنبش سبز در جوی همان انقلاب اسلامی برود ها …. آرام و قرار ندارم تا آنروز اگر از شهدا نبودم .. عزت ایرانم را و عزت ایرانیانم را در کنار تو بزرگوار ببینم ….ایرانی که اسلام هم بخشی از آن است نه همه آن . ایرانی که بی دین و دیندار در کنار هم با صلح و آرامش به والا ترین شکل ممکن  در آن زندگی کنند .

فرزند کوچک سرزمین سبزمان ایران

کاوه اهنگر

Read Full Post »