Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘درگیری’

مردم عزادار می خواستند از میدان امام حسین تا میدان آزادی عزاداری کنند ، حتی تمام کسانی هم که مسلمان نیستند و این چیزها را قبول ندارند به احترام هموطنانشان می خواستند در سکوت آنها را همراهی کنند . آمدید با گاز اشک آور و باتوم و چماق به جان مردم افتادید تا به خیال خودتان راهشان را سد کنید و نگذارید به مسیرهای اعلام شده برسند … تا آنجا که من یادم می آید سپاه یزید هم همین کار را کرد … و اینگونه بود که خروش مردم را دیدید و اگر عظمت روح صلح طلب همین مردم نبود شاید از هر 10 نفرتان یکی بیشتر زنده نمی ماند در حالی که دیدیم همین مردمی که شما آنها را آشوب طلب و اغتشاش گر می خوانید برای نجات جان شما چه تلاشی کردند .. اما شما نه تنها درس نگرفته اید بلکه باز هم شاخ دار ترین دروغ ها را از رسانه هایتان پخش میکنید .. تصاویر ارازل و اوباش را به نام عزادار نشان میدهید و اشک تمساح میریزید … خودتان فضا را ملتهب کردید و حالا باز هم علم عثمان دست گرفته اید … نمی دانم این جهل شما کی تمام میشود !؟

Read Full Post »

دیروز هرکه صحنه های خونین توحش نیروهای انتظامی وسپاهی و بسیجی را میدید ، تفاوت فاحشی را با گذشته حس میکرد و آن این بود که باتومهای این نیروها تنها بر سر و صورت سبزها فرود می آمد . درمانگاههای حواشی میدان ولی عصر (که درود بر کارکنان دلیر و سبزشان ) مملو از دختران و پسران با سر و صورت زخمی بودند … نمی دانم اما شاید این دستورالعمل جدید فرماندهان باشد تا توحش خود را به کمال به همگان اثبات کنند … با آرزوی سلامتی برای تمام کسانی که آسیب دیدند و آزادی هرچه سریعتر برای عزیزان دستگیر شده .

Read Full Post »