Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘دزدی دولتی’

سایت کلمه متعلق به میر حسین موسوی از دقایقی پیش بر روی سایت «نهضت سبز نبوی» ریدایرکت میشود . این اقدام که با دستکاری مخابرات ایران بر روی DNS سرورهای اصلی مسیرهای منتهی به ایران انجام میشود کامل مغایر با قوانین بین اللملی بوده و به شدت محکوم است . لازم به ذکر است کودتاچیان با استفاده از امکانات انحصاری دولتی قبلا در مورد سایت بالاترین نیز این عمل را انجام داده بودند .

دزدی آشکار دولتی

Read Full Post »

آدرس سایت بالاترین در ایران از ساعاتی پیش بر روی سایتی با عنوان نهضت سبز نبوی ریدایرکت میشود . این اقدام دولت کودتاچی ، مهر تائید دیگری بر تقلب ، فساد و دروغ کودتاچیان دولتی زد تا با دست خود ثابت کنند که به هیچ قانون و پیمان ملی و بین المللی پایبند نیستند و از هیچ اقدامی از ترور گرفته تا دزدی معنوی را فروگزار نمیکنند .. ننگ بر این چنین مرام و دولت و حکومتی  .. که با دست خود کوس رسوائی خویش را لحظه لحظه بلندتر به گوش جهانیان میرسانند .

دزدی آشکار دولتی

Read Full Post »