Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘زندان’

آه که آزادی چه نعمتیست …. آه که آزادی چه نعمتیست … اه که آزادی چه نعمتیست

دوستان راستش نای زیادی برای نوشتن ندارم … تنها چند نکته :

1 – اطلاعاتتان را sms ای رد و بدل نکنید که اگر خدای ناکرده گیر بیافتید در زندان همه را پیرینت گرفته و ترو تمیز میگذارند جلوی رویتان .

2 – تماسهای شب قبل و صبح روز 22 بهمن را که میخواهید با هم قرار بزارید رو از موبایلتون نگیرید …

3- مواظب باشید در زندان پرینت BST به من نشون دادند … یعنی تمام جاهائی که رفته بودم رو از روی آنتنی که تو محدودش بودم . من نمیدونستم این اطلاعات ثبت میشه .

4- عکسهاشون خیلی با کیفیته … حتما عینک افتابی بزنین و با ماسک یا شال صورتتون رو بپوشونین .. فقط به ماسک بسنده نکنین ….

دوستان سبز … تنها راسختر شدم که در راه آزادی و آزادگی باید جنگید و بها داد … 22 بهمن همه با هم بیشماران دیگری را رقم خواهیم زد

از تمام دوستانی که این مدت نگرانم شده بودند ممنونم

کاوه زنده است .. درفش برافراشته شد

Read Full Post »