Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شعار’

کودتاچیان به آقای موسوی و پیامبر خودشان توهین کردند .. این هم جوابشان ….(استفاده از شعارهای انقلاب 57)

«موسوی، موسوی خدا نگهدار تو/ علیل است، ذلیل است دشمن خون‌خوار تو»

Read Full Post »

استقلال ،آزادی ، جمهوری ایرانی

جنبش سبز زنده باد ، ایران پاینده باد .

مجلس فرمایشی ، تعطیل باید گردد

برادر شهیدم ، ایران و پس میگیرم

ای خواهر شهیدم ، وطن رو پس میگیرم

شعار هر ایرانی ، زنده باد آزادی

نماد تغییر نمی خوایم ، محمود ملعون نمیخوایم ، رهبر قاتل نمیخوایم ، مجلس ترسو نمی خوایم

ای ملت آزاده ، آماده ایم ، آماده

نه شاه خوبه نه رهبر،هر دو ميشن دردسر

رهبر خونخوار آواره گردي،خاک وطن راويرانه کردي،کشتی جوانان وطن آه و وا ويلا،کردی هزاران در کفن آه و وا ويلا،مرگ بر تو مرگ بر تو …

سهراب ما نمرده، ولایته كه مرده

ندای ما زنده است ، رهبر این ملت است

نداييم، سهرابيم، ما همه يك صداييم

ما همه با هم هستیم ، خواهان تغییر هستیم

ایرانی میمیرد ، ذلت نمی پذیرد

مرگ بر دیکتاتور

Read Full Post »