Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شکنجه’

وقتی زندان کارخانه آدم سازی و دانشگاه و خوابگاه رینگ کشتی کج میشود حتما بالای سر بنده هم دو گوش دراز مشاهده میفرمائید .

عجبا ما فکر میکردیم ، دانشگاه کارخانه آدم سازیست . اما همانطور که به آقایان ابطحی و عطریانفر فهمانیده شده ، ما هم دانستیم که فضای رمانتیک و دوست داشتنیه زندان و لحظات ملکوتی بازجوئی و گفتمان دوستانه با بازجویان عزیز چنان تنها در مدتی کوتاه روح و جسم آدمی را تجلی و کمال میبخشد که هر انسان آگاه و آزاده ای را از شعف(!) به گریه وا میدارد و  انسان یکهو بشدت ساخته یا بازسازی میشود .

روزی که دوستان انواع و اقسام حملات چریکی و غافلگیرانه و گاز انبری برادر جان بر کف(!) انثار و لباس شخصی به خوابگاهها و دانشگاهها را تشریح میکردند ، بنده با خودم فکر کردم شاید این بندگان خدا تحت تاثیر برنامه های رسانه های بیگانه منجمله I-MAN قرارگرفته باشند و از آنجائی که در مملکت ما امکانات به اندازه کافی نیست ، این بندگان خدا هم به این مکانها رفته اند که یک مقدار این حرکات موزون را با دانشجویان تمرین کنند . اما امروز متوجه شدم که میخواستند بسیار دوستانه و در فضائی مملو از عشق و صفا آنان را راهنمائی کنند که به جای آنکه چندین سال عمر خود را در دانشگاهها تلف کنند ، چند روزی را به زندانها تشریف بیاورند تا باشد ره صد ساله را یک شبه بپیمایند !

با این تفاسیر اگر منوال همین باشد بزودی درخواست ورود به محیط رویائی زندان افزایش چشمگیری خواهد داشت از این رو بنده پیشنهاد میکنم که سازمان سنجش آموزش کشور به جای وقت تلف کردن و برگزاری کنکور سراسری ورودی دانشگاهها ، هرچه سریعتر ترتیبات برگزاری آزمون سراسری ورودی زندانها و بازداشتگاهها را فراهم آورد تا عزیزان متقاضی علم و معرفت بیش از پیش سرگردان نمانند .

وه که این دو مرد بزرگ زیر بار آنهمه خشونت و ددمنشی ، چه طنز تلخی به ریش زحاکان دیو صفت کودتاچی بستند ، دست مریزاد بزرگان .

Read Full Post »

من آدم احساساتی نیستم ، اما باور کنید هرچه تلاش میکنم ، گربه نکنم … اشک مجال نمیدهد .

Read Full Post »