Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘green scrool’

در حالی که دولت و نظام جمهوری اسلامی همچنان بخش عظیمی از کشورهای دنیا را دشمن خود میداند ، عظمت و والائی جنبش سبز ملت ایران تنها در کمتر از چند هفته تمام دنیا از سیاستمداران درجه یک تا طراحان مد ، هنرمندان و مردمان عادی  را تحت تاثیر قرار داده و با خود متحد کرده است . ملت عزیز ایران پس از سالها ترویج خشونت و قوانین ارتجاعی از طریق آموزش و پرورش ، صدا و سیما و سایر رسانه های رادیکال نشان داده اند که خون بزرگانی چون کوروش کبیر و فریدون در رگهایشان جریان دارد .. دست مریزاد

poster-green-scroll-web

Read Full Post »